Η BiT εξειδικεύεται στη Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση, Αναβάθμιση, Συντήρηση & σε Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε σχετικά με την Εγκατάσταση ISO 9001 στην επιχείρησή σας.