Η BiT εξειδικεύεται στη Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση, Αναβάθμιση, Συντήρηση & σε Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε σχετικά με την Εγκατάσταση ISO 14001 στην επιχείρησή σας.