Η BiT εξειδικεύεται στη Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση, Αναβάθμιση, Συντήρηση & σε Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Εναλλακτικά διαβάστε εδώ σχετικές πληροφορίες για το προαπαιτούμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, Σύστημα HACCP (Codex Alimentarius), για όλες της επιχείρησης του Κλάδου Τροφίμων & Ποτών,