Η BiT εξειδικεύεται στη Μελέτη, τον Σχεδιασμό, την Εγκατάσταση, Αναβάθμιση, Συντήρηση & σε Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερώσουμε σχετικά με την Εγκατάσταση ISO 45001 στην επιχείρησή σας.